tel. kom. 781 500 601

tel. 12 294 49 45

tel. 12 294 49 46

mail. notariusz@domaradzki.pl

adres. ul. Topolowa 52/6, 31-506 Kraków

Notariusze

Kancelaria notarialna – Wojciech Domaradzki, Agnieszka Szewczyk-Dziura Notariusze Spółka Partnerska

Notariusz Wojciech Domaradzki i notariusz Agnieszka Szewczyk-Dziura jako osoby zaufania publicznego, po mianowaniu do pełnienia funkcji notariusza przez Ministra Sprawiedliwości, czuwają aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz innych osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Swoją osobą i posiadaną wiedzą notariusze Wojciech Domaradzki i Agnieszka Szewczyk-Dziura gwarantują poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

Notariusz Wojciech Domaradzki i notariusz Agnieszka Szewczyk-Dziura prowadzą Kancelarię Notarialną w mieście Kraków, w której odczytują stronom teksty umów – aktów notarialnych (umowy sprzedaży, protokoły, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki) przed podpisaniem oraz dokonują poświadczeń dokumentów, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii w domu, szpitalu, firmie klienta, musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami bądź wymagać tego charakter czynności.

Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego – umowy (darowizny, sprzedaży) ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i zawarcia aktu notarialnego, poznać koszty u notariusza – wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.

„Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

– notariusz Wojciech Domaradzki

Godziny urzędowania

Od poniedziałku do piątku w godz.:
8.00 : 17.00

Możliwe inne terminy – po uzgodnieniu z notariuszem.
Porady prawne w zakresieczynności notarialnych są bezpłatne.
Miejsca parkingowe – Dowiedz się więcej

Kontakt

Kancelaria notarialna – Wojciech Domaradzki, Agnieszka Szewczyk-Dziura Notariusze Spółka Partnerska
adres ul. Topolowa 52/6, 31-506 Kraków
tel. 12 294 49 45
fax 12 294 49 46
tel. kom 781 500 601
mail. notariusz@domaradzki.pl

Top