tel. kom. 781 500 601

tel. 12 294 49 45

tel. 12 294 49 46

mail. notariusz@domaradzki.pl

adres. ul. Topolowa 52/6, 31-506 Kraków

Wymagane dokumenty

Co jest potrzebne do dokonania czynności notarialnej?

Do dokonania czynności notarialnej wymagane są odpowiednie dokumenty, które należy przekazać notariuszowi z odpowiednim  wyprzedzeniem, celem ich sprawdzenia. Dokumenty w oryginałach lub kopiach można dostarczyć osobiście, faxem,  pocztą, kurierem lub poprzez przesyłanie skanów (zdjęć) na adres e-mail: notariusz@domaradzki.pl.

Dla sprawnego przygotowania umowy notarialnej, jak i bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz zabezpieczenia słusznych praw stron, najlepszą formą jest nieodpłatna wizyta w kancelarii, na której sprawdzane są dokumenty i omawiane szczegóły dotyczące czynności notarialnej.

Do każdej z czynności niezbędny jest ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Poniżej rozwijana lista z informacjami o podstawowych wymaganych dokumentach w odniesieniu do poszczególnych zagadnień.

NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA

(sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności, dział spadku)

 1. odpis zwykły księgi wieczystej (drukowany przez Kancelarię na miejscu)
 2. dokumenty na podstawie których nastąpiło nabycie lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.)
 3. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego odnośnie podatku od spadków i darowizn – jeżeli nabycie lokalu nastąpiło w drodze dziedziczenia, a także w przypadku umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po 1 stycznia 2007 roku.

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

 1. zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową,
 2. odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona (drukowany na miejscu przez Kancelarię),
 3. dokumenty na podstawie których nastąpiło nabycie lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.)
 4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego odnośnie podatku od spadków i darowizn – jeżeli nabycie lokalu nastąpiło w drodze dziedziczenia, a także w przypadku umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po 1 stycznia 2007 roku.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA – DZIAŁKA EWIDENCYJNA (w tym zabudowana)

 1. odpis zwykły księgi wieczystej (drukowany na miejscu przez Kancelarię),
 2. wypis z rejestru gruntów,
 3. dokumenty na podstawie których nastąpiło nabycie lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt własności ziemi, akt poświadczenia dziedziczenia itp.)
 4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego odnośnie podatku od spadków i darowizn – jeżeli nabycie lokalu nastąpiło w drodze dziedziczenia, a także w przypadku umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po 1 stycznia 2007 roku.
 5. wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli dla działki ma być założona nowa księga wieczysta,
 6. wykaz synchronizacyjny tzw. równoważnik sporządzony przez uprawnionego geodetę, jeżeli zachodzi niezgodność pomiędzy stanem ujawnionym w księdze wieczystej i ewidencji gruntów,
 7. mapa z projektem podziału i decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli przedmiotem umowy ma być działka po podziale.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 2. testament spadkodawcy jeżeli był sporządzony (pisemny, notarialny),
 3. odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli dziedziczy małżonek),
 4. odpisy skrócone aktów urodzenia (dzieci spadkodawcy),
 5. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli zmiana nazwiska,
 6. zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy, wydawane nieodpłatnie przez właściwy wydział ewidencji ludności.

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (INTERCYZA)

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa – w przypadku zawarciu małżeństwa,
 2. dowody osobiste małżonków.

INNE DOKUMENTY I INFORMACJE

 1. zaświadczenie z Banku, jeżeli w akcie ma być ustanowiona hipoteka,
 2. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 3. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 4. wartość rynkowa lokalu, działki, spółdzielczego prawa (cena sprzedaży),
 5. numer rachunku bankowego, na który ma być wpłacona cena,
 6. warunki i data wydania lokalu.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług notarialnych w Krakowie.

Godziny urzędowania

Od poniedziałku do piątku w godz.:
8.00 : 17.00

Możliwe inne terminy – po uzgodnieniu z notariuszem.
Porady prawne w zakresieczynności notarialnych są bezpłatne.
Miejsca parkingowe – Dowiedz się więcej

Kontakt

Kancelaria notarialna – Wojciech Domaradzki, Agnieszka Szewczyk-Dziura Notariusze Spółka Partnerska
adres ul. Topolowa 52/6, 31-506 Kraków
tel. 12 294 49 45
fax 12 294 49 46
tel. kom 781 500 601
mail. notariusz@domaradzki.pl

Top